سیستم حضور و غیاب

  • نصب و راه‌اندازی سیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم حضور و غیاب
  • رفع عیب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم حضورغیاب
Access-control