اعلام و اطفای حریق

  • نصب و راه اندازی سیستم اطفای حریق
  • سرویس سیستم اطفای حریق
  • تجهیزات اعلام و اطفای حریق
Fire-sprinkler