انجام برق کشی ساختمان

برق کشی ساختمان

برق کشی ساختمان را چگونه انجام دهیم؟

یکی از مهمترین مراحل ساخت هر ساختمانی انجام برق کشی آن است. سیم کشی اشتباه در ساختمان مشکلات و خطرات زیادی را ایجاد می کند بنابراین نحوه برق کشی از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین در صورت عدم دقت در سیم کشی حتی با خسارت جانی و مالی نیز روبه رو می شویم. برای جلوگیری از ایجاد چنین خطراتی باید به افراد با تجربه و کار بلد مراحل انجام برق کشی را بسپاریم.

برق‌کشی ساختمان نیازمند رعایت اصول و مراحل خاصی است که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد.

روش های برق کشی ساختمان:

یکی از موضوعاتی که اهمیت خاصی دارد نوع روش برق کشی در ساختمان است که به دو روش

 • برق کشی به شکل روکار
 • برق کشی به شکل تو کار

انجام می گیرد. در برق کشی به شکل رو کار کلیه سیم ها قابل رویت هستند و از روی دیوار ساختمان رد شده اند، که برای پوشاندن سیم ها و دیده نشدن آنها باید از داکت استفاده کرد.

برخلاف برق کشی به شکل رو کار در برق کشی به شکل تو کار همه سیم ها از زیر گچ و سیمان ها و از داخل دیوار ساختمان عبور می کنند. در این روش هیچ کدام از سیم ها دیده نمی شوند و نسبت به برق کشی به روش رو کار متداول تر می باشد.

برق کشی ساختمان

اصول برق‌کشی ساختمان:

دربرق کشی ساختمان یکسری اصول برق کشی بسیار حائز اهمیت است که عبارتند از :

 • ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ دﺳﺘﻪ سیم‌ها حداقل ۱.۳ باشد.
 • لوله‌ها ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از لوله‌های ﻓﻮﻻدی ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺪارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ کف‌ها ﻗﺮار می‌گیرند ﺑﺎﻳـﺪ ﺻﻠﺐ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
 • نباید بیش از چهار خم ۹۰ درجه در ﻃﻮل ﻫﺮ قسمت از لوله‌کشی ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو جعبه‌تقسیم ﻳـﺎ وسیله‌ای ﻣـﺸﺎﺑﻪ قرار دارد وجود داشته باشد.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﺑﺮ در لوله‌کشی‌ها ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 • ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻌﺒـﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 • سیم‌های استفاده‌شده در سیم‌کشی‌ها باید تا مقطع ۱۰ میلی‌متر مربع از نوع تک مفتولی با عایق‌بندی پی‌وی‌سی باشد.
 • ﭘﻴﭽﻴﺪن سیم‌ها ﺑﻪ دورهم ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
 • اﻧﺠﺎم ﺳﻴﻢ‌کشی‌های روﻛﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از سیم‌های ﭼﻨـﺪﻻیه ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻨـﺪﻫﺎ اﻛﻴﺪا ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

مراحل برق کشی ساختمان:

پس از آشنا شدن با اصول برق کشی در ساختمان خوب است که با مراحل برق کشی نیز آشنا شویم این مراحل دارای چند بخش است که در هر بخش کاری خاص صورت می گیرد که عبارتند از:

 • پیش از کف سازی و کاشی‌کاری و سفیدکاری دیوار

در این مرحله برای ساختمان نقشه برق را رسم می گردد و محل روشنایی سقفی را سوراخ می کنند و قوطی کلید ها را باز می کنند.

سپس لوله برق گذاری را اجرا می کنند و لوله های برق پوشانده می شوند، پس از آن جعبه فیوز، آنتن، ماهواره و تلفن نصب می شوندو آرتینگ ساختمان تامین می گردد و لوله فولادی گذاشته می شود.

 • بعد از کف سازی و کاشی‌کاری و سفیدکاری دیوار

در این مرحله قوطی کلید ها تمیز می شوند و در لوله پولیکاها سیم گذاشته می شود و کابل شیلد دار برای بلندگوها گذاشته می شود و کابل کشی برق و تلفن و آنتن و ماهواره و آیفون صورت می گیرد سپس اتصالات سر سیم ها انجام می شود و در انتها کل اتصالات عایق کاری می شود .

 • بعد از نقاشی و کف تمام‌شده

در این مرحله کلیه کلید و پریزها بسته می شود و ترمینال بر روی سر سیم ها قرار می گیرد و دتکتورهای دودی و شستی نصب می شوند و در آخر آیفون تصویری و آنتن مرکزی نصب شده و پایه سینی برق روی دیوار قرار می گیرد و لوله زیر سینی برق نصب می شود.

برق کشی ساختمان

نتیجه گیری:

برق کشی ساختمان کار بسیار حرفه ای و پیچیده ای است که باید توسط متخصص مربوط به این رشته صورت پذیرد برای اطمینان خاطر از انجام کاری شیک و حرفه ای انجام برق کشی ساختمان خود را به تکنسین های ما در شرکت فنی یار بسپارید تا یار فنی شما در این مهم باشیم.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *